Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54553
Title: Nghiên cứu hành động về khả năng ứng dụng đường hướng dựa vào thể loại đối với việc phát triển kĩ năng viết của học sinh lớp 12 trường THPT Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: Hoàng Thị Ngọc Lan
Keywords: Học sinh lớp 12
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHNN
Description: 68 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54553
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001424.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.