Nghiên cứu cải thiện kỹ năng viết luận bằng đường hướng tiếp cận theo quá trình cho học viên đang theo học khóa luyện thi IELTS ( bài thi học thuật, mục tiêu 6.5 điểm ) tại trung tâm Anh ngữ Equest, Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54555Nghiên cứu cải thiện kỹ năng viết luận bằng đường hướng tiếp cận theo quá trình cho học viên đang theo học khóa luyện thi IELTS ( bài thi học thuật, mục tiêu 6.5 điểm ) tại trung tâm Anh ngữ Equest, Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54555