Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54555
Title: Nghiên cứu cải thiện kỹ năng viết luận bằng đường hướng tiếp cận theo quá trình cho học viên đang theo học khóa luyện thi IELTS ( bài thi học thuật, mục tiêu 6.5 điểm ) tại trung tâm Anh ngữ Equest, Hà Nội.
Authors: Trịnh Thị Hiền
Keywords: Khóa luyện thi IELTS
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHNN
Description: 65 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54555
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001425.pdf
  • Description : 
  • Size : 956.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.