Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54566
Title: Phật giáo Việt Nam - những ảnh hưởng đối với xã hội
Authors: Nguyễn, Đức Diện
Keywords: Phật giáo;Đời sống xã hội
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 4 tr. ; TNS07631
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54566
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07631.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.