Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54568
Title: Về năm sinh của Pháp loa Thiền sư
Authors: Ngô, Vui
Keywords: Lịch sử Phật giáo;Thiền sư
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Ngô, V. (2008). Về năm sinh của Pháp loa Thiền sư. Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Số tháng 4/2008, 26-27.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Phật học
Abstract: Dưới thời nhà Trần (1225-1400), một thiền phái thuần Việt đã ra đời ở nước ta, đó là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Người có công lớn nhất trong việc hoàn thiện giáo lý của thiền phái là vua Trần Nhân Tông. Vì vây mà ông được suy tôn là Trúc Lâm Đại đầu đà...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54568
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07633.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.