Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54571
Title: Âm nhạc Phật giáo (khu vực Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Đình Lâm
Keywords: Âm nhạc;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 3 tr. ; TNS07636
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54571
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07636.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.