Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54585
Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế - nghệ thuật sống đẹp mà không vướng mắc (tiếp theo và hết)
Authors: Nguyên Hương
Keywords: Giáo lý;Nghệ thuật sống;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 7 tr. ; TNS07647
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54585
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07647.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.