Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54599
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường tính bền vững cho hoạt động sinh kế của cộng đồng dân cư tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Authors: Đinh, Thị Hà Giang
Keywords: Hoạt động sinh kế;Cộng đồng cư dân;Vườn quốc gia Xuân Sơn;Phú Thọ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54599
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003490.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.