Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54608
Title: Nghiên cứu cơ sở địa lý phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái nông - lâm nghiệp bền vững huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông
Authors: Lê, Thị Hạnh Liên
Keywords: Nông nghiệp;Lâm nghiệp;Mô hình kinh tế;Đắc Nông
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 139 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54608
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003499.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.