Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54612
Title: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tình hình nhiễm HTLV (HUMAN T-CELL LYMPHOTROPIC VIRUS) ở đối tượng người hiến máu tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thúy Lan
Keywords: HUMAN T-CELL LYMPHOTROPIC VIRUS;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54612
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003518.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.