Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54614
Title: Thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của trí thức trong giai đoạn hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Thuận
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Trí thức
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 168 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54614
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004821.pdf
  • Description : 
  • Size : 3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.