Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54622
Title: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH TỪ NĂM 1884 ĐẾN NĂM 1921
Authors: Nguyễn, Văn Ngọc
Keywords: Lịch sử;Bộ máy quản lý hành chính;Nam Định
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 130 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54622
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004874.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.