Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Title: Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hòa
Keywords: Chính trị học;Hệ thống chính trị;Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 102 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54625
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004877.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.