Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54627
Title: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể được Unesco công nhận tại Việt Nam trên báo điện tử
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Báo chí;Di sản văn hóa vật thể;Unesco;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 174 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54627
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004879.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.