Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54630
Title: Ấn tượng về đại lễ Phật Đản Vesak 2008
Authors: Trí Bửu
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Đại lễ Vesak
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2014 ; 2 tr. ; TNS08468
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54630
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08468.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.