Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54655
Title: Vai trò và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc ở vùng núi phía Bắc ở nước ta
Authors: Thích, Gia Quang
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Đồng bào dân tộc miền núi
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 4 tr. ; TNS08493
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54655
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08493.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.