Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54658
Title: Năm pháp khiến chánh pháp không diệt ở thời mạt Pháp
Authors: Chân, Hiền Tâm
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo lý Phật giáo;Phật pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 5 tr. ; TNS08496
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54658
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08496.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.