Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54659
Title: Hoa sen gắn với biểu tượng Phật giáo (Tìm hiểu quan cuốn từ điển Nho - Phật - Đạo)
Authors: Lý, Viết Trường
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Hoa sen;Biểu tượng Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 3 tr. ; TNS08497
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54659
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08497.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.88 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.