Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54668
Title: Những nhà sư trụ trì chùa Thầy với văn chương, học thuật
Authors: Phan, Bá Ất
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Nhà sư trụ trì;Văn chương
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 6 tr. ; TNS08506
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54668
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08506.pdf
  • Description : 
  • Size : 33.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.