Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54672
Title: Đạo Tràng và sự phát triển của đạo Phật
Authors: An Nga
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Đạo Tràng
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 1 tr. ; TNS08510
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54672
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08510.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.