Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54674
Title: Đại đức Thích Thanh Cường - tâm lòng từ bi nơi cửa Phật
Authors: An Hùng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 1 tr. ; TNS08512
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54674
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08512.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.