Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54676
Title: Chùa Linh Ứng - Nam Định nơi nương tựa của những mảnh đời
Authors: Thành Đông
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa;Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2014 ; 1 tr. ; TNS08514
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54676
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08514.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.