Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54681
Title: Ảnh hưởng của một số lĩnh vực đời sống xã hội đến sự phát triển Phật giáo thời Lý - Trần
Authors: Phạm, Thị Hằng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thời Lý - Trần
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2014 ; 4 tr. ; TNS08519
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54681
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08519.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.