Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54682
Title: Sự dung hợp Tam giáo nền tảng tư tưởng của Thần đạo Nhật Bản
Authors: Nguyễn, Công Lý
Nguyễn, Xuân Quỳnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tam giáo;Tư tưởng Thần đạo Nhật Bản
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2014 ; 5 tr. ; TNS08520
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54682
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08520.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.