Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54685
Title: Đôi điều suy ngẫm chữ Tâm trong đời thường và trong đạo Phật
Authors: Vũ, Tất Tiến
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo lý Phật giáo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: ạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2014 ; 3 tr. ; TNS08523
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54685
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08523.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.