Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54692
Title: Hậu duệ Chử Đồng Tử - người Phật tử đầu tiên nước Việt
Authors: Thường Nguyên
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Làng nghề Đồng Kỵ
Issue Date: 2014
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2014 ; 2 tr. ; TNS08530
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54692
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08530.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.