Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54697
Title: Tìm "một nhành mai" trong thơ Mãn Giác
Authors: Trần, Văn Mỹ
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Văn chương
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/1999 ; 2 tr. ; TNS08535
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54697
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08535.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.