Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54698
Title: Hình tượng Ma vương trong giáo lý nhà Phật
Authors: Pháp, Vương Tử
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo lý Phật giáo
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/1999 ; 3 tr. ; TNS08536
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54698
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08536.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.