Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54700
Title: Hội nghị Phật giáo quốc tế "Bức thông điệp vĩnh hằng của Đức Phật tổ" thành công tốt đẹp
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/1999 ; 2 tr. ; TNS08538
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54700
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08538.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.