Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54722
Title: Một vài nhận xét về cuộc đối thoại giữa Thiền sư Huyền Quang với Tổ pháp loa
Authors: Thích, Thanh Đạt
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 3 tr. ; TNS08558
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54722
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08558.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.