Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54726
Title: Sự giống, khác nhau giữa phương pháp Thiền Tuệ Trung và phương pháp Thiền Huệ Năng
Authors: Nguyễn, Đức Diện
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thiền;Thiền Tuệ Trung;Thiền Huệ Năng
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 3 tr. ; TNS08562
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54726
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08562.pdf
  • Description : 
  • Size : 13.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.