Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54727
Title: Tỳ sa môn thiên vương (Vaisrvana) Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong tôn giáo Việt Nam thời kỳ trung cổ
Authors: Như Hạnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Tôn giáo Việt Nam thời kỳ trung cổ
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 4 tr. ; TNS08563
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54727
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08563.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.