Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54728
Title: Quan niệm về bản thể ở bộ phận "Tàng trữ giá trị thi ca" trong Thiền Uyển tập Anh
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Thiền;Văn chương
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 4 tr. ; TNS08564
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54728
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08564.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.