Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54731
Title: Báo cáo tóm tắt của Phật giáo Việt Nam tại cuộc Hội thảo: "đường hướng của Phật giáo Thái Lan và các nước lân cận trong khu vực"
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Hội nghị quốc tế
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 5 tr. ; TNS08567
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54731
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08567.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.