Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54735
Title: Sự du nhập và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống con người Khánh Hòa
Authors: Nguyễn, Công Lý
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Khánh Hòa
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1999 ; 5 tr. ; TNS08571
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54735
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08571.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.