Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54752
Title: Phát biểu của đoàn Việt Nam với chủ đề: "Phật giáo và môi trường" tại hội nghị Phật giáo Quốc tế do chính phủ Srilanka tổ chức tại Colômbô từ ngày 9-12/11/1998
Authors: Thích, Gia Quang
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Môi trường
Issue Date: 1999
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1999 ; 3 tr. ; TNS08587
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54752
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08587.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.