Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55049
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Authors: Phạm, Long
Dương, Thị Bích Ngân
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Dương, T. B. N. (2015). Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55049
Language: vi
Format Extent: 122 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005564.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.