Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55051
Title: Hoạt động xúc tiến qua phương tiện điện tử của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Trần, Hùng
Hoàng, Mạnh Tùng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Citation: Hoàng, M. T. (2015). Hoạt động xúc tiến qua phương tiện điện tử của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan tài liệu. Chương 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu về hoạt động xúc tiến qua phương tiện điện tử của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55051
Language: vi
Format Extent: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005560.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.