Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55054
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Hà Nội
Authors: Đặng, Ngọc Sự
Phan, Kế Toại
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Phan, K. T. (2007). Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng trung dài hạn trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55054
Language: vi
Format Extent: 65 tr.
Appears in Collections:HSB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KD00050.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.