Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55077
Title: Mùa xuân nói về chữ "duyên" của nhà Phật
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Triết lý phật giáo;Phật giáo;Giáo lý
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1/2012 ; 3 tr. ; TNS07667
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55077
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07667.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.