Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55109
Title: Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016
Authors: Bùi, Thị Xuân
Đặng, Đức Nhu
Đinh, Thị Nhung
Keywords: Marketing;Công ty Cổ phần Sao Thái Dương
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Citation: Đinh, T. N. (2017). Khảo sát hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016. Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích một số chính sách Marketing được vận dụng ở Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn 2014 – 2016 đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương giai đoạn này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55109
Language: vi
Format Extent: 61 tr.
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 34. Đinh Thị Nhung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.