Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55118
Title: Nghiên cứu bào chế liposome làm chất mang thuốc
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Liposome;Thuốc;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Nghiên cứu quy trình giảm và đồng nhất kích thước tiểu phân, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường xung quanh đến đặc tính tiểu phân (KTTP và thế zeta) của liposome.
Description: 54 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55118
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 43. Nguyễn Thị Thúy.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.