Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55119
Title: Nghiên cứu tinh chế albumin trứng sử dụng trong dược phẩm
Authors: Trần, Thị Thúy
Keywords: Albumin trứng;Dược phẩm;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Albumin trứng (o valbumin ) được phân tách đầu tiên từ lòng trắng trứng bằng phương pháp sử dụng amoni sulfat nồng độ cao. Trong nhiều thập kỉ qua, nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để tinh chế ovalbumin như công nghệ màng lọc UF, sắc kí trao đổi ion, sắc kí rây phân tử, hệ ABS. Các phương pháp này yêu cầu các thiết bị kĩ thuật đắt tiền đồng thời một số phương pháp phải được tiến hành qua nhiều giai đoạn phức tạp.
Description: 48 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55119
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 44. Trần Thị Thúy.pdf
  • Description : 
  • Size : 843.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.