Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55121
Title: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của lá cây dâu tằm ( Morus alba L.)
Authors: Đỗ, Thị Nghĩa Tình
Keywords: Cây dâu tằm;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Nghiên cứu được đặc điểm về thực vật cây Dâu tằm; Định tính được các nhóm chất trong lá cây Dâu tằm; Chiết xuất, phân lập và xác định được cấu trúc một số chất từ lá cây Dâu.
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55121
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 46. Đỗ Thị Nghĩa Tình.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.