Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55122
Title: Nghiên cứu tác dụng chống đông máu của các phân đoạn dịch chiết Sâm vũ diệp và Tam thất hoang trên in vitro
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Keywords: Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidus Seem.);Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng);Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Xây dựng mô hình đánh giá tác dụng chống đông máu trên in vitro, đồng thời nghiên cứu tác dụng chống đông máu trên in vitro của các phân đoạn dịch chiết SVD và TTH thông qua các chỉ số PT và APTT.
Description: 58 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55122
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 47. Nguyễn Thị Tuyết Trinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.