Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55123
Title: Nghiên cứu chiết dầu cám gạo bằng phương pháp dùng dung môi siêu CO2 tới hạn
Authors: Nguyễn, Ngọc Tùng
Keywords: Dầu cám gạo;Dung môi siêu CO2 tới hạn;Dược học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN, Khoa Y - Dược
Abstract: Khảo sát một số điều kiện chiết dầu cám gạo sử dụng dung môi CO2 siêu tới hạn; Đánh giá được hàm lượng γ-oryzanolcủa dầu cám gạo chiết được.
Description: 45 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55123
Appears in Collections:SMP - Undergraduate Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 48. Nguyễn Ngọc Tùng.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.