Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55172
Title: Minh vương Nguyễn Phúc Chu với việc phát triển Phật giáo đàng trong
Authors: Tạ, Quốc Khánh
Keywords: Phật giáo;Nguyễn Phúc Chu
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 2/2012 ; 4 tr. ; TNS07693
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55172
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07693.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.