Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55174
Title: Thực hành Đạo Phật giúp giảm căng thẳng và phát triển sức khỏe
Authors: T. Nhất Quán
Keywords: Đạo Phật;Sức khỏe;Phật giáo
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 2/2012 ; 8 tr. ; TNS07695
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55174
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07695.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.