Diễn văn Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam
Diễn văn Phật đản Phật lịch 2556 của Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam