Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55223
Title: Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Keywords: Văn hóa tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Nguyễn, P. H. (2012). Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí nghiên cứu Phật học, Số 3, 31-34.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Văn hóa tôn giáo là khái niệm chỉ toàn bộ những thực thể văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng tạo ra hay mang tính tôn giáo, tín ngưỡng của một xã hội nhất định, có tính dân tộc và tính lịch sử cụ thể.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55223
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07708.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.