Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55299
Title: Suy nghĩ về ngày đức phật thành đạo
Authors: Thích, Thanh Quy
Keywords: Phật giáo;Đức phật thành đạo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Thích, Thanh Quy. (2014). Suy nghĩ về ngày đức phật thành đạo. Tạp chí nghiên cứu phật học, 1, 15-19.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Trên thực tế đã có khá nhieuf hành giả, học giả nghiên cứu về ngày Đản sinh
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55299
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08784.pdf
  • Description : 
  • Size : 33.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.